Hệ thống sơn tĩnh điện

Băng Tải

Súng phun sơn tĩnh điện

Filter – Lọc bụi sơn tĩnh điện

Súng sơn tĩnh điện Kwang – Sơn ghế xếp

Súng sơn Kwang 201 sơn hàng xuất Japan.